Facebook

„Krzyżu Mój Krzyżu, com dla Ciebie zrobił…”

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, po wieczornej Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej z archikatedry przemyskiej na wzgórze Trzech Krzyży. W nabożeństwie wzięło udział wielu mieszkańców Przemyśla i okolic oraz siostry z przemyskiej wspólnoty. W tym roku rozważania Drogi Krzyżowej były zaczerpnięte z pism bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Na zakończenie przy krzyżach na wzgórzu ks. abp Adam Szal modlił się z pielgrzymami za Ojczyznę oraz za polskie dzieci i młodzież, następnie udzielił wszystkim błogosławieństwa, po czym wszyscy odśpiewali pieśń „Zwycięzca śmierci”.