Facebook

Mała pielgrzymka….do wielkiego krzyża

W dniu 14 września, kiedy obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, z kościoła parafialnego w Lesku wyruszyła pielgrzymka do kościoła dojazdowego w Postołowie, gdzie w tym dniu obchodzony jest odpust. Pielgrzymka – mała, bo wzięło w niej udział niewiele osób, do których dołączyła wspólnota sióstr z Leska. Trasa pielgrzymki również niewielka – godzina drogi 🙂  Podczas pielgrzymowania wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy. Ks. Krzysztof – przewodnik pielgrzymki 🙂 ubogacił nas katechezą na temat krzyża.

A krzyż – wielki, nie przez jego rozmiar, ale moc i świętość Tego, Który na nim oddał za nas życie. Nauka o krzyżu, na którym skonał Jezus, jest głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie; natomiast my, którzy dostępujemy zbawienia, uznajemy w niej moc i mądrość Boga. Czyż te słowa św. Pawła nie brzmią dziwnie znajomo w dzisiejszym świecie?