Facebook

Panie Jezu kocham Cię

Tymi słowami, przedszkolaki z Jarosławia wyrażały Panu Jezusowi swoją miłość, włączając się,  w przeżywaną przez nasze Zgromadzenie, dobę ekspiacyjną w dniu 29 września. Już po godzinie 7.00 stawiła się w kaplicy pierwsza grupa, by uczestniczyć w wystawieniu Najświętszego Sakramentu. Potem przychodziły kolejne gromadki, w których każde dziecko indywidualnie podchodziło do ołtarza składało, wycięte dzisiaj lub pokolorowane przez siebie serce oraz wypowiadało słowa miłości wobec Pana Jezusa w monstrancji. Na zakończenie adoracji zebrało się całe przedszkole. Dzieci chętnie zaangażowały się w krótką modlitwę, zainicjowaną przez ks. proboszcza Krzysztofa Szczygielskiego.