Facebook

Wizyta w Komańczy

W dniu 14 września 6-latki z Przedszkola św. Józefa w Rymanowie udały się na wycieczkę do Komańczy. Na miejscu s. Kinga, Nazaretanka, w kilku słowach przedstawiła dzieciom sylwetkę bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Później dzieci miały okazję pomodlić się w Kaplicy oraz obejrzeć izbę pamięci, gdzie miały za zadanie odnaleźć laskę, z którą wędrował Stefan Wyszyński. Jeden z chłopców na koniec stwierdził, że to „Wyszyński zdjął kraty z Polski”.

Na drugi dzień w przedszkolu dzieci malowały wspomnienia z wyjazdu. Historią jaką zapamiętały były wędrówki kardynała z psem Pegazem, który był leniwy, i żeby szedł ks. Kardynał częstował go kiełbasą. Inne wspominały drogę przez las, która teraz jest „atrakcyjniejsza” przez prowadzony w tym czasie remont drogi dojazdowej do klasztoru Sióstr Nazaretanek.