Facebook

Z świętym Józefem w Rzeszowie

W środę, 8 września, rozpoczęła się w Rzeszowie na Staromieściu w parafii św. Józefa nowenna mszy świętych w intencji naszego Zgromadzenia. W pierwszej mszy nowennowej wzięły udział siostry z Domu Prowincjalnego z Przemyśla oraz z wielu okolicznych wspólnot.

Warto przypomnieć sobie słowa Papieża Franciszka zawarte w Liście apostolskim „Patris corde” – „Ojcowskim sercem” : Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi: „Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie.

Siostry dziękowały świętemu Józefowi za Jego nieustanną opiekę nad naszym Zgromadzeniem i śpiewały: „Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie”.