Facebook

Adoracja w Tapinie

29 października animatorzy Ruchu Apostolstwa Młodzieży wraz z ks. Dominikiem Długoszem, wikariuszem w parafii Rokietnica, zorganizowali w kaplicy Sióstr Służebniczek w Tapinie, adorację Najświętszego Sakramentu. W modlitwie uczestniczyły również Siostry ze wspólnoty w Tapinie. Młodzież wspólnie zastanawiała się nad tym, co zabija w nich dobro i nie pozwala żyć. Na zakończenie wspólnie uwielbiali Boga za Jego miłość płynącą z krzyża.