Facebook

Błogosławiony Prymas w Odrzykoniu

Wrzesień tego roku przyniósł długo oczekiwane wydarzenie, jakim była beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla uczczenia i upamiętnienia tak wielkiej i doniosłej postaci, w roku poświęconym bł. Kardynałowi Wyszyńskiemu, w 120 rocznicę jego urodzin i 40 rocznicę śmierci, uczennice klas piątych SP w Odrzykoniu wraz z katechetką – s. Justyną przygotowały ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Film dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/y4WbCwLjL5g