Facebook

Dzień Skupienia

W ostatnich dniach października odbyły się w Domu Prowincjalnym w Przemyślu i w Orzechówce, w ramach formacji permanentnej, dni skupienia dla Sióstr Służebniczek. Prowadził je ks. dr Łukasz Jastrzębski, Archidiecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza z Przemyśla. Skupienie obejmowało dwie konferencje, następnie siostry modliły się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a na zakończenie skupienia ks. Łukasz odprawił mszę św. w intencji sióstr uczestniczących w skupieniu i sióstr z naszych wspólnot zakonnych. Tematem przewodnim skupienia były słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” nawiązujące do trwającego Roku Eucharystii. „To czyńcie na Moją pamiątkę – msza święta jest wypełnieniem testamentu Jezusa i my od Wieczernika, przez ponad 2000 lat to wypełniamy. Eucharystia jest najpiękniejszym darem jaki mamy. Kardynał Sarah powiedział, że Bóg jest Bogiem ciszy, a największy hałas jest w nas samych, dlatego musimy stale walczyć z samym sobą o ciszę” – tymi słowami zostałyśmy zachęcone przez ks. Łukasza do refleksji nad naszym przeżywaniem codziennej Eucharystii. Po wspólnym obiedzie siostry spotkały się na sali rekreacyjnej z Matką Prowincjalną Janiną Wołoszyn, gdzie przedstawione zostały informacje związane z przeprowadzoną w lipcu Kapitułą Prowincjalną.

Kolejne skupienia odbędą się w Łańcucie i w Przemyślu w późniejszym terminie.