Facebook

Kółko Misyjne z Nienadówki

W Niedzielę Misyjną, 24 października, dzieci z Kółka Misyjnego w Nienadówce wraz z siostrą Ewą przygotowały uroczystą oprawę Mszy Świętej oraz odśpiewały Hymn Misyjnego Synodu Dzieci, który odbędzie się w Polsce we wrześniu 2022 roku. Po południu podczas nabożeństwa różańcowego uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nienadówce odmówiły różaniec w pięciu językach.