Facebook

Loteria misyjna w Lesku

Z okazji Tygodnia Misyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku s. Magdalena z uczniami  przeprowadziła loterię misyjną. Trwała ona przez dwa dni. Wzięli w niej udział uczniowie i nauczyciele szkoły. Każdy los zawierał ciekawe fanty. Wśród nagród głównych można było liczyć na misyjne atrakcje – rzeźby, albumy, nagrodę pieniężną oraz rolki.

Zabawa została połączona z pożytecznym – zbiórką pieniędzy na budowę szkoły w Chamuka (Zambia). Uczniowie, którzy w fantach wylosowali różaniec byli poproszeni o odmówienie dziesiątka w intencji misji. W intencjach misyjnych modliliśmy się również na katechezie.