Facebook

Maryjo, miej w opiece dzieci swe

W dniu 30 września najstarsza grupa zaprezentowała inscenizowaną piosenkę „Maryjo, śliczna Pani”, by zachęcić młodsze dzieci do modlitwy różańcowej w październiku. Widownia w idealnej ciszy wpatrywała się w „Świata Królową i Gwiazdę na Niebie” prowadzącą i podprowadzającą wszystkich do Jezusa. Pragnąc zobrazować słowa „świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy”, dzieci trzymały fotografie kilku osób płaczących, a wśród nich sierotę z Kasisi, tulącą się do s. Marioli Mierzejewskiej i głodne dzieci Afryki (wprowadzenie akcentu misyjnego). Jako lekarstwo na wszystkie bóle i lęki Matka Boża podawała różaniec i wskazywała na Swego Syna. W gronie wiernych, przyjmujących różaniec, zjawił się nasz Ojciec Edmund.

Spotkanie było również okazją, by przypomnieć o papieskich różańcach, które otrzymały rodziny w maju oraz ożywić praktykę codziennego odmawiania dziesiątka różańca.