Facebook

Piękna książeczka o bł. Edmundzie Bojanowskim

Z okazji 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego Prowincja Przemyska Sióstr Służebniczek NMP NP wydała książeczkę dla dzieci o życiu i działalności naszego Założyciela – „Jak Mundek szedł do nieba”. Nasz Błogosławiony określał dzieci jako „najdroższy skarb Pana Jezusa”, dlatego to do dzieci jest kierowana ta książeczka, aby w przystępny sposób ukazać im drogę do nieba, którą przebył ich duchowy ojciec i opiekun. Autorką tekstów w formie wierszyków jest s. Krystyna Kasperczyk:

„W tej książeczce przeczytamy

jaką drogą szedł przez życie

Mundzio – Edmund Bojanowski

Czy nie zbłądził? – zobaczycie”

Piękne ilustracje wykonała s. Dorota Kot.

Książeczkę można nabyć w Domu Prowincjalnym w Przemyślu, ul. Kapitulna 5, tel. 16 678 21 60

Siostry mogą pobrać z naszej galerii – Ochronka , obrazy z tekstem lub bez pochodzące z książeczki.