Facebook

Różaniec Przedszkolaków z Rzeszowa

W czwartek, 21 października, dzieci z Przedszkola św. Józefa w parafii Słocina zebrały się w kościele parafialnym, aby wraz z rodzicami modlić się w intencjach swoich rodzin oraz pokoju na świecie. Czynnie zaangażowane w uczestnictwo, swoją modlitwą i śpiewem poruszyły niebo.