Facebook

Rozpoczęcie Synodu Biskupów

W niedzielę 17 października 2021 roku o godz. 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej Mszą św. pod przewodnictwem abp Adama Szala rozpoczął się etap diecezjalny przygotowań do Synodu Biskupów. Koncelebrował ks. abp Józef Michalik i kapłani z Przemyśla. Homilię wygłosił Metropolita Przemyski, w której wyjaśnił znaczenie i sens Synodu, zadał też pytanie: „Co to znaczy być Kościołem i jak dobrze przeżyć synod? – Być Kościołem to znaczy odczuć bliskość z Panem Bogiem i z ludźmi To być wspólnotą pełną współczucia i bliskości, wspólnotą nie odgradzającą się od wyzwań jakie niesie ze sobą życie. Być w synodzie to znaczy brać na siebie odpowiedzialność za problemy naszych czasów. Być we wspólnocie Kościoła to znaczy starać się leczyć rany, których doświadcza kościół także we współczesnym świecie”.

Synod rozpoczął się w Rzymie w dniach 9-10 października br. i zakończy się zgromadzeniem ponownie w Rzymie w 2023 r.

We Mszy Świętej uczestniczyły siostry z przemyskiej wspólnoty, które wraz z licznymi wiernymi wzięły udział w procesji różańcowej pokutno-wynagradzającej, która odbyła się w tym dniu w Przemyślu. Wydarzenie zorganizowali mężczyźni z Męskiego Różańca oraz przemyscy Franciszkanie.