Facebook

Wdzięczna Jezusowi i Niepokalanej Matce

25 października 2021r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Chłopicach miejscowi kapłani, ks. proboszcz Jacek Książek i ks. Janusz Kowal odprawili Mszę św. w intencjach Jubilatki s. Kazimiery Zając, która w obecności Matki Prowincjalnej Janiny Wołoszyn i s. Wikarii Ewy Mehal uroczyście odnowiła śluby zakonne, obchodząc Jubileusz 50-lecia życia zakonnego.  Modlitwą podczas Eucharystii, spotkaniem przy stole we wspólnocie sióstr oraz radością tego świątecznego dnia Siostra Jubilatka Kazimiera wyrażała wdzięczność Jezusowi i Maryi za dar powołania do Zgromadzenia oraz każdy przeżyty dzień.