Facebook

Ziemia opasana Różańcem

Kolejny raz przedszkole w Jarosławiu uczestniczyło w akcji MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU. Od kilkunastu dni, o wydarzeniu tym informował plakat, a na katechezie dzieci kolorowały różaniec ze stosowną notatką. Kolorowanki te wzięły do domów, by apostołować również wśród bliskich. Miałyśmy szczęście, że 18 października (ze względu na skupienie wspólnotowe) było wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Dzieci modliły się o pokój na poszczególnych kontynentach, przesuwając paciorki „misyjnych różańców”,  a pięcioosobowa grupa opasywała ziemię większym różańcem.  Na każdą, pierwszą część „Zdrowaś Maryjo” dziesięcioro dzieci unosiło białe róże, a od słów „Święta Maryjo” wszystkie podnosiły do góry swoje różańce. Każdy kontynent, którego sprawę pokoju powierzałyśmy Panu Bogu przez ręce Niepokalanej, był wskazywany na globusie, a wybrane dziecko, trzymając piłeczkę odpowiedniego koloru, przypominało, na jakich koralikach aktualnie modlimy się. Oczywiście zaczęliśmy od barwy białej, gdyż najbliższa sercu jest nasza Europa.  

Wymieniłyśmy również kraje, w których działalność misyjną czy apostolską prowadzą Służebniczki NMP NP.

Początkowo korzystałyśmy z mapy politycznej, a później włączyłyśmy „opcję fizyczną”, którą posiada podświetlany globus, co dodatkowo zachęciło dzieci do większej gorliwości w modlitwie.

Prośbę o pokój dla świata wyraziły przedszkolaki nasze ponownie w kaplicy, gdy  przyszły na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu, modląc się pod przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Szczygielskiego.