Facebook

OJCZYZNĘ WOLNĄ pobłogosław Panie…

Z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, 11 listopada o godz. 10.00, została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych i kompanii honorowej Wojska Polskiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita przemyski ks. abp Adam Szal. Po mszy św. odbył się przemarsz pod pomnik Orląt Przemyskich, a po drodze złożono kwiaty przy popiersiu marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie poświęconej jemu tablicy.

W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, burmistrz Przemyśla, starosta powiatu przemyskiego, urzędnicy samorządowi, kombatanci, nie zabrakło również sióstr Służebniczek z przemyskiej wspólnoty.