Facebook

Olimpiada Teologii Katolickiej

17 listopada uczniowie szkół średnich wzięli udział w etapie szkolnym XXXII Olimpiadzie Teologii Katolickiej organizowanej przez diecezję płocką. Jej temat to: „Oblicza miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła.”

Aby przygotować się do tego konkursu młodzież korzystała ze wskazanych fragmentów Pisma św., Katechizmu Kościoła Katolickiego, Encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas Est”, Listu apostolskiego papieża Franciszka „Misericordia et misera”, homilii papieskich, Dzienniczka s. Faustyny oraz innych opracowań.

Młodzież z Leska, którą uczą s. Teresa, s. Jadwiga i s. Magdalena w LO i ZSzTiA również brała udział w konkursie. W związku z tym, że część klas uczy się zdalnie olimpiada częściowo odbywała się również w taki sposób. Pozostali pisali test stacjonarnie. Pomimo wielu zawirowań udało się pomyślnie przeprowadzić konkurs i wyłonić najlepszych uczniów. Będą oni reprezentować szkoły na etapie diecezjalnym 9 marca.