Facebook

Pierwszą wolą Boga w człowieku jest to, aby człowiek uwierzył jak bardzo jest kochany.

Adoracja, modlitwa, spotkanie to nie tylko potok słów, ale również trwanie w świetle milczenia i obecności Tego, który do końca nas umiłował. Bóg stworzył człowieka po to, aby mógł go kochać. Ta niesamowita prawda urzeczywistnia się każdego dnia na nowo. Szczególnie poprzez pryzmat Słowa Bożego, które czytamy, a Ono czyta nas. W Światłości oraz wszechobecności, przenikniętej Miłością i Miłosierdziem, Jezus poprzez braterstwo z nami, ukazuje nam wspaniałość naszego Ojca w niebie.

Powyższe kilka zdań, w pewien sposób oddaje klimat, w którym przebiegł kolejny proces formacyjny sióstr juniorystek. Skupieniu przewodniczył o. Krzysztof Górski OCD. Przekaz werbalny, dopełnił swego sensu w trakcie Adoracji Najświętszego Sakramentu, jak również Eucharystii oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania. Szczególnym wydarzeniem, uświetniającym wspólne spotkanie była uroczystość ponowienia profesji zakonnej jednej z sióstr. W programie był czas również, na spotkanie z Matką prowincjalną, Siostrą Mistrzynią oraz chwila radości wspólnoty.

Za wszelkie otrzymane łaski: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków amen.