Facebook

„Polskie Smyki Dzieciom z Afryki”

22 listopada w Szkole Podstawowej w Bachórzu została zakończona zbiórka środków opatrunkowych i przyborów szkolnych, by pomóc dzieciom z Afryki. W tej akcji szkoła brała udział po raz drugi.

Na lekcjach z wychowawcą  i podczas katechezy uczniowie rozmawiali o sytuacji dzieci w Republice Środkowej Afryki i w Kamerunie. Zrozumienie w jakiej kulturze i środowisku żyją ich rówieśnicy z tej części świata ułatwił im film, który oglądali na lekcji katechezy, jak również rozmowa na temat potrzeby pomocy ludziom potrzebującym. Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie klas 1-3 z dużym zaangażowaniem wzięli udział w akcji. Bardzo cieszy fakt, że chęć pomocy wykazali również uczniowie ze starszych klas.

Wierząc, że dobro powraca ze zdwojoną siłą, dziękujemy i zachęcamy do wspierania charytatywnych inicjatyw.