Facebook

Święto Patrona Ochronki w Przemyślu

17 listopada uczciliśmy pamięć bł. Edmunda Bojanowskiego, świętując jego 207 urodziny w Niepublicznym Przedszkolu w Przemyślu. W tym dniu dzieci przyszły ubrane odświętnie. Podczas wspólnego spotkania w Domu Prowincjalnym dzieci poprzez występ pragnęły uczcić Patrona swojej Ochronki i przekazać na nowo wielkość Założyciela: Całe Jego życie  „to jeden wątek miłości, to ciągła pamięć  o tym, który cierpi, a zapominanie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie”. 

Życie bł. Edmunda Bojanowskiego było przeniknięte miłością i wielkodusznością, a Jego Serce napełnione było Chrystusem,  którego bardzo często przyjmował w Komunii świętej. Dzięki temu jego serce stawało się otwarte i wrażliwe na każdego człowieka, a szczególnie ubogiego, często pozbawionego nadziei. Jego służba dziecku, choremu, sąsiadowi była konkretem. Stąd też modlitwa dzieci, by mieć zawsze otwarte serce, jednoczyć wokół dobra i tym dobrem emanować jak mawiał Ojciec Edmund:

,,Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca’’.

Dzień ten upłynął w miłej atmosferze i wdzięczności za dar życia bł. Edmunda Bojanowskiego. Wszystkie dzieci zostały obdarowane książeczkami oraz słodkościami.