Facebook

Za św. Józefem do Łańcuta

12 listopada 2021 r. w Łańcucie na Podzwierzyńcu w parafii św. Józefa, o godz. 18.00, została odprawiona Msza św. w intencji odnowy wewnętrznej naszego Zgromadzenia przez przyczynę Św. Józefa. Kościół w Łańcucie jest już 11 kościołem stacyjnym poświęconym Św. Józefowi, w którym modliłyśmy się w tej intencji. Głównym Celebransem w czasie Mszy św. był ks. Piotr Baraniewicz – Oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu. Wsółcelebransami byli ks. proboszcz Alojzy Szwed, ks. prałat Czesław Lech, ks. Piotr Niemczyk i ks. Piotr Bielówka – kapelan Sióstr w Woli Małej. We Mszy św. uczestniczyło 21 naszych Sióstr z Grodziska Dolnego, Łańcuta, Przemyśla i z Woli Małej.