Facebook

Kiermasz w Jarosławiu

13 grudnia rozpoczął się kiermasz świąteczny ozdób robionych przez wychowanków i wychowawców ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Jarosławiu. Wychowankowie doskonale zrozumieli słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która powiedziała: „Kiedy miłość bliźniego zapuści już swe korzenie głęboko, objawia się wtedy i na zewnątrz.” Dlatego z wielką radością i poświęceniem ofiary ze stroików będą przeznaczone na misje prowadzone przez Siostry Służebniczki w Zambii.