Facebook

Maryja Niepokalana wśród dzieci

8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia w kościele katolickim obchodzimy również Godzinę Łaski. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi to też patronalne święto Sióstr Służebniczek, które wśród licznie prowadzonych dzieł, zajmują się też pracą wychowawczą w Jasionce w ochronce.

Tego dnia świętowała jedna z grup przedszkolnych „Maryjne Perełki”. Z tej okazji dzieci zaprezentowały przedstawienie dla koleżanek i kolegów oraz dla personelu przedszkola. Na zakończenie czekał na dzielnych przedszkolaków słodki poczęstunek.