Facebook

Przyszła Odwieczna Miłość

Przyszedł na świat Zbawiciel. Narodził się jako małe bezbronne Dziecię, by jak Ty, ja… doświadczać bezradności i kruchości, aby doświadczać tak jak i my procesu wzrostu, rozwoju. Przyszedł, aby być z nami w tej trudnej codzienności, by dzielić z nami troskę o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie i w każdym ludzkim sercu. Przyszedł, aby dać nam siebie, aby złożyć siebie w nasze kruche ręce. Przyszedł, aby zapytać także każdą z Sióstr o miejsce w je życiu, o miejsce dla Odwiecznej Miłości.

Trwa świąteczny czas Bożego Narodzenia. Staramy się być bliżej Boga- maleńkiego narodzonego Jezusa. Bo gdy w człowieku – w nas – narodzi się Bóg, wtedy człowiek jest radosny i w sercu rodzi się pokój. To od nas zależy, czy to kolejne Boże Narodzenie w naszym życiu, będzie prawdziwym narodzeniem Chrystusa, czy moje i Twoje serce stanie się Betlejem dla Zbawiciela. Kiedy modlimy się przy żłobku, kiedy mamy Jezusa w sercu, wtedy mamy siłę znosić wszelkie trudy codzienności i czujemy radość z podarowanych nam dobrych chwil. Ta siła tkwi w modlitwie – daje ją Jezus, znajdując miejsce w naszym sercu.

Otwórzmy nasze serca dla Małej Dzieciny niosącej upragniony pokój, przychodzącej, by dać nam nadzieję i pokazać, jak żyć. Otwórzmy nasze serca, a zobaczymy wszystko inaczej, w świetle miłości…

Ofiarujmy Dzieciątku swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wraz Matką Zbawiciela zawierzmy Jezusowi całe nasze życie.