Facebook

Wigilia to marzenie dzieci

Trafność tych słów potwierdziła radosna atmosfera i niebywała, potężna energia, którą można było w wyczuć w przedszkolu  już kilka dni wcześniej,  a szczególnie wczoraj podczas spektaklu Teatru Eden p.t. NAJPIĘKNIEJSZY PREZENT, ozdabiania choinek oraz dzisiaj,  tj.  17 grudnia, w czasie bezpośrednich przygotowań i przeżywania Wigilii.

Świętowanie rozpoczęło się od kaplicy, do której dzieci udały się procesyjnie na czele z „wigilijną”  Matką Bożą i św. Józefem. Przy świątecznej dekoracji wysłuchały krótkiego wprowadzenia do uroczystości oraz fragmentu ewangelii o Bożym Narodzeniu i pomodliły się w różnych intencjach. Wychodząc z kaplicy, przy śpiewie kolęd, na czele z Maryją niosącą Dzieciątko i Józefem trzymającym Pismo święte, udały się do dwóch pomieszczeń: młodsza grupa do jadalni, starszaki do swojej sali.

Dzielenie się opłatkiem było uproszczone (ze względu na zasady bezpieczeństwa). Wszyscy podnieśli w górę opłatki przygotowane na każdym  talerzu, „chętni” wypowiadali po kolei słowa życzeń, a następnie każdy przełamał swój opłatek i spożył.  Dania wigilijne wszystkim smakowały; niektórzy prosili o kilka dokładek. Nie brakowało też słodyczy.  Entuzjastyczne rozmowy, kolędowanie połączone z inscenizowaniem i paczki pod choinką dopełniły radości Bożego Narodzenia.