Facebook

Niedziela Słowa Bożego

Papież Franciszek, listem apostolskim „Aperuit illis” z dnia 30 września 2019 r. ustanowił Niedzielę Słowa Bożego. Obchodzimy ją w trzecią niedzielę zwykłą. W tym roku 23 stycznia.  Ma ona przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” /kard.  R. Sarah/

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zachęca również, aby w dniach bliskich Niedzieli Słowa Bożego zorganizować spotkania formacyjne nt. Słowa Bożego. Podczas takich spotkań lub do osobistego rozważania Słowa można wykorzystać pomoce, które znajdują się w Internecie:

– Codzienne rozważanie Ewangelii „Modlitwa w drodze” – https://modlitwawdrodze.pl/

– „Żyj Ewangelią na co dzień” – https://www.zyjewangelia.net/

– Codzienne rozważanie Słowa Bożego na kanale Shir Hadash – https://www.youtube.com/channel/UC8n25j7FBivDeGKLpKBNBmA

– „Damy z Bogiem radę” rozważania Ks. W. Węgrzyniaka

https://www.youtube.com/channel/UCAWw2IL28ni1Tks1uIF8n2w

– „Dom św. Józefa TV” – rozważania Ewangelii

https://www.youtube.com/channel/UCQGdKly8KojY8BmWPJaqY1Q

– „Pięć chlebów i dwie ryby – karmelitański komentarz do Ewangelii”

oraz wiele innych…