Facebook

Ostatki w Orzechówce

Swoje zabawy karnawałowe przeżywały dzieci w naszych ochronkach, zakładach, grupach apostolskich prowadzonych przez siostry. W tłusty czwartek siostry z Orzechówki spędziły miło czas na wspólnej rekreacji. Był śpiew i zabawy, a także loteria fantowa. Siostry seniorki wspominały dawne czasy i prezentowały wierszyki i piosenki, które uczyły dzieci.