Facebook

Pożegnanie Żłóbka i życzenia dla Sióstr

W Święto Ofiarowania Pańskiego dzieci przeżyły, tradycyjne w naszym Zgromadzeniu, tzw. „Pożegnanie Żłóbka”. Przy śpiewie kolęd, każde mogło przytulić do serca figurkę Dzieciątka Bożego i zapewnić Pana Jezusa o swojej miłości.

W niedzielnej gazetce parafialnej, panie pracujące w naszym przedszkolu zamieściły życzenia dla Sióstr Służebniczek NMP od dzieci, rodziców i siebie, a dzisiaj (02.02.2022), z grupą starszą ( 5 i 6 lat) przygotowały program artystyczny, na który zaprosiły całą wspólnotę sióstr. Ze słowem wdzięczności przybyła również Rada Rodziców. ”Bóg zapłać” Wszystkim, którzy modlą się za nas i pamiętają w Dniu Osób Konsekrowanych. Dołączamy linki do filmików i zdjęcia.