Facebook

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 2 lutego 2022

Siostry z Sanoka przeżywały ten dzień uczestnicząc w porannej Mszy św. i w obrzędzie poświęcenia gromnic, zaś dzieci z Ochronki uczestniczyły w katechezie przeprowadzonej w każdej grupie. Powtórzyły wiadomości z poprzednich katechez, które miały ich prowadzić do zrozumienia prawdy, że Maryja to nowa Ewa, a Jezus to nowy Adam, zaś Jego narodzenie było spełnieniem obietnicy danej w raju. Dzieci poznały też treści zawarte w tajemnicy ofiarowania Pana Jezusa w świątyni oraz nazwy święta: Ofiarowanie Pańskie i Matki Bożej Gromnicznej, jak również sens święcenia gromnic w tym dniu. Na koniec ruszyły po sali w procesji za dzieckiem niosącym gromnicę.