Facebook

„Kim jestem w perspektywie mojego powołania, bo każdy z nas jest powołany…”

Powyższe słowa to pytanie skierowane przez ks. abp Adama Szala. Pytanie, na które każdy musi sam odpowiedzieć. Słowa te zostały wypowiedziane 12 marca w sobotę, wówczas odbyła się pielgrzymka duchowieństwa, sióstr zakonnych oraz wszystkich, którzy modlą się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, na Bobolówkę, do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie . Ten dzień to też 400 rocznica święceń kapłańskich św. Andrzeja Boboli. Wzięli w niej udział wszyscy biskupi z Przemyśla, a także około 150 kapłanów i kilkanaście sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, wśród modlących się o powołania nie zabrakło Sióstr Służebniczek na czele z Matką Janiną z Przemyśla. Do tej uroczystości nasza archidiecezja przygotowywała się przez 9-dniową nowennę w każdej parafii.

Na początku pielgrzymowania kustosz sanktuarium ks. prałat Józef Niżnik powitał wszystkich, a po nim słowo skierował Metropolita Przemyski, z kolei konferencję na temat: „Św. Andrzej Bobola wzorem dla kapłanów” wygłosił ks. bp Krzysztof Chudzio. Następnym punktem spotkania było nabożeństwo Drogi Krzyżowej, prowadził ją ks. prałat Józef Niżnik. Uwieńczeniem tego dnia była Msza św., której przewodniczył abp Adam Szal, zaś Słowo Boże wygłosił abp Józef Michalik.