Facebook

Posypmy głowy popiołem…

Ten obrzęd, do którego przystępujemy w środę popielcową wskazuje na nasze uniżenie. Jeżeli chcemy przeżyć go autentycznie, nie jest to łatwy gest. Zawiera w sobie uznanie własnej małości i grzeszności przed Bogiem. A temu sprzeciwia się pycha człowieka, która nadyma go wielkim mniemaniem o sobie i prowadzi do kolejnych grzechów.

Wielki Post jest czasem nawrócenia i pokuty, które mamy realizować przez modlitwę, post i jałmużnę. Te akty trafnie wpisują się w obecną sytuację w Europie, gdy papież wzywa do postu i modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie, a różne organizacje zbierają dary dla dotkniętych wojną.

Włączmy się w pomoc materialną i duchową dla Ukrainy. Wchodząc na drogę nawrócenia własnego serca ograniczamy zło, a pomnażamy dobro w świecie.

W czasie Wielkiego Postu przygotowujemy się  do najważniejszego wydarzenia w roku liturgicznym, którym jest Pascha Jezusa. Podążając za Chrystusem, ofiarowującym swe życie, możemy przejść ze śmierci do życia. By w pełni cieszyć się Zmartwychwstaniem.

https://biteable.com/watch/chrystus-martwi-si-2679169?fbclid