Facebook

Przemyska Droga Krzyżowa

W czwartek, 10 marca, o godz. 19.00 odbyła się w Przemyślu Droga Krzyżowa ulicami miasta. Rozpoczęła się pod przemyską Archikatedrą a zakończyła przy Krzyżu Zawierzenia, na Zniesieniu. Tegoroczne rozważania dotyczyły rodziny i były odczytywane przez reprezentantów z każdej przemyskiej parafii. Na zakończenie księża biskupi przemyscy udzielili wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa oraz modlili się o pokój. Wśród uczestników nabożeństwa Drogi Krzyżowej były również siostry z przemyskiej wspólnoty wraz z paniami z Ukrainy, uchodźcami goszczącymi w naszym Domu Prowincjalnym.