Facebook

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Nie śmierć, lecz życie!

Nie lęk, lecz nadzieja!

Nie rozpacz, lecz radość!

Nie smutek, lecz pokój!

Nie koniec, lecz początek!

W Zmartwychwstałym Panu odnajdujemy samych siebie!

Zmartwychwstanie naszego Pana napawa nasze serca radością i nadzieją. Niezachwianie wierzymy, że i my zmartwychwstaniemy, aby żyć na wieki z Bogiem we wspólnocie świętych. Ta nadzieja umacnia nas na pielgrzymiej drodze naszego życia. Pomaga nam też trwać na drodze służby Bogu i człowiekowi, szczególnie temu najbardziej ubogiemu
i potrzebującemu. Wierzymy, że Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa obudzi w nas wszystkich radość większą niż wszelkie cierpienie i pokój większy niż wszelki lęk. Niech ten niezwykły czas przybliży nas do Boga i do siebie nawzajem, niezależnie od odległości, jakie nas dzielą.

Niech łaska pokoju i radości, nowe życie, które Zmartwychwstały Chrystus przynosi światu
w wielkanocny poranek, będą udziałem nas wszystkich.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!