Facebook

POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA…. SĄ PRZEDE WSZYSTKIM KAPŁANI

Prawdę tę – zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego – podkreśliły w  życzeniach dla Wszystkich Kapłanów Chrystusowych przedszkolaki oraz Siostry Służebniczki MNP, wyrażając wdzięczność za posługę sakramentalną i dołączając serdeczną modlitwę.

Posłani w pokoju Chrystusa

Z tym pokojem idziemy.

I wszystkim zalęknionym

Serdeczną pomoc niesiemy.

Posłani w pokoju Chrystusa     .

Są przede wszystkim kapłani.

Najserdeczniejsze życzenia

Składamy właśnie dla Nich.

Niech bliskość Króla Pokoju   

męstwem napełnia serce.

Niech w każdym dniu Niebo zsyła

dla Księży łask najwięcej.

Niech ludzka życzliwość i dobroć    

naszych księży otacza.

A Bóg najpiękniejsze ścieżki

wskazuje i wyznacza.