Facebook

Z MAR TWYCH WSTAŃ

Chrystus zmartwychwstał! On ma moc zwycięstwa nad wszystkim, nawet śmiercią. Jest przecież Bogiem. 

Jeżeli zaangażowaliśmy się w przeżywanie Wielkiego Postu praktykując post, modlitwę i jałmużnę; staraliśmy się wypełniać nasze postanowienia, Bóg z pewnością nie poskąpił nam swej łaski i przeżywając Święta Wielkanocne doświadczymy zmartwychwstania wraz z Jezusem. Jeśli skorzystaliśmy z oczyszczającej łaski w sakramencie pokuty, Bóg wskrzesił naszą duszę do życia w łasce.

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” Rz 6,4-5

Nie trzeba już nam przywiązywać się do swoich życiowych smutków i cierpień, bo On Bóg mocny jest Panem wszystkiego. Radujmy się ze Zmartwychwstania Chrystusa, bo tylko On potrafi przemienić śmierć w życie! Alleluja!