Facebook

3 MAJA – sześć powodów do świętowania

Przygotowując się do przedszkolnego świętowania, dzieci chętnie wymieniały i liczyły powody, by żadnego z nich nie pominąć:

 1. UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ POLSKI
  1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  1. Rocznica założenia pierwszej ochronki
  1. Rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
  1. odpust w naszej parafii NMP Królowej Polski
  1. „imieniny” ulicy 3 Maja, przy której mieści się przedszkole oraz pobliski pomnik Konstytucji 3 Maja.

Dziecięca procesja i pochód odbyły się już w piątek 29 kwietnia (zamieszczamy zdjęcia). Modlitwy i śpiewy miały miejsce w kościele i przy pomniku, a w sali – finał konkursu „Pierwsza ochronka w Podrzeczu”. W przeddzień młodsze dzieci miały kolorowanki; „zerówka” chętnie podjęła się samodzielnego rysunku według podanego wzoru. Z podziwem patrzyłyśmy na twórczy zapał. Niektórzy nie chcieli nawet bawić się, by jak najpiękniej dokończyć swoje dzieło.