Facebook

„Chwalcie łąki umajone…”

Gdy cała ziemia zieleni się, rozkwita, zachwyca pięknem rozwijającej się na nowo co roku przyrody, każdego dnia w świątyniach rozbrzmiewa śpiew litanii loretańskiej. Wszak „najpiękniejszy miesiąc maj, twoim Matko jest od lat”. Dlatego wielbiąc Maryję pięknymi wezwaniami powierzamy Jej nasze życie, nasze sprawy, radości i trudy powtarzając „módl się za nami”…. Zwracamy nasze oczy, myśli i serca ku „Matce, która wszystko rozumie”.

W miesiącu tym jest jednak jeszcze jeden szczególny dzień, gdy Matce naszego Pana powierzamy osoby naszych matek. Dzień Matki – to okazja by wyrazić wdzięczność naszym Mamom, za dar życia, za wychowanie, opiekę, wsparcie, miłość, za przekazane nam wartości. A jeśli Bóg nasze Mamy wezwał już do Siebie, to przez tajemnicę świętych obcowania możemy prosić Je nadal o ich pomoc i wstawiennictwo.

Stając więc przed Matką naszego Pana wyraźmy Jej wdzięczność za nasze Mamy i prośmy Ją o opiekę nad nimi.