Facebook

Dar Bożego Miłosierdzia i człowieczeństwa, tajemnica dana od Pana…

Każdy moment może nabierać kształtu formacyjnego. To od człowieka zależy, jak wykorzysta dany dzień. Czy będzie to tylko i wyłącznie spełnienie codziennych obowiązków, czy też połączenie powierzonych zadań z pogłębianiem relacji z Jezusem Chrystusem. Czy nie rozmijamy się, z Bogiem, czy nasza rzeczywistość nabiera głębszego sensu, w kontekście zgłębiania relacji z Miłosiernym Panem? Na te oraz inne pytania starały sobie dać odpowiedź siostry juniorystki, podczas kolejnego skupienia, które miało miejsce w pierwszy weekend maja.

Siostry wysłuchały konferencji, wygłoszonej przez ks. Łukasz Jastrzębskiego, w której mocno wybrzmiały słowa, aby odkrywać tajemnicę swojego człowieczeństwa; to kim jestem, jaka jestem, jaką mnie widzi Bóg, tylko i wyłącznie w Obecności Pana, mając przed oczyma obraz Jezusa Miłosiernego. Najlepszym momentem, do owych rozważań był czas indywidualnej adoracji, natomiast uwieńczeniem stała się Eucharystia. Majowe skupienie, obfitowało ilością wspólnych spotkań, rozmów, modlitwy. Siostry spotkały się także z Matką Prowincjalną, aby pochylić się nad pięknem tajemnicy Macierzyństwa Matki Bożej oraz na nowo odkryć piękno Litanii Loretańskiej, którą czcimy Niepokalaną w szczególny sposób, właśnie w maju. Nie zabrakło także radosnych, wspólnotowych spotkań, gdzie na jednym z nich świętowałyśmy imieniny Sióstr. Niedzielny wieczór, zaprowadził siostry, do Bazyliki Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Ponad czterdzieści Sióstr Służebniczek, podjęło całonocne czuwanie modlitewne, w intencji XXV Kapituły Generalnej. Konferencję, homilię oraz cały program modlitewny, poprowadził dla zgromadzonych Sióstr, ks. Tomasz Rusiecki. Centralnym punktem, była wspólna Eucharystia w której dziękowałyśmy Dobremu Bogu za łaskę powołania, dar naszego Zgromadzenia oraz prosiłyśmy o światło Ducha Świętego na czas przebiegu Kapituły.

Maryjo, Matko naszego powołania – módl się za nami! Abyśmy potrafiły być za Twoim przykładem pięknymi ludźmi, chrześcijanami oraz siostrami zakonnymi, amen.