Facebook

Niedziela Dobrego Pasterza

W wędrówce z Jezusem Zmartwychwstałym docieramy do 4 niedzieli wielkanocnej. Jednak dziś w Ewangelii nie widzimy pustego grobu, niedowierzających apostołów i zalęknionych kobiet. Dziś Jezus ukazuje nam swoje oblicze jako Dobry Pasterz, znający swoje owce, troszczący się o nie.

 Niedziela dzisiejsza rozpoczyna tydzień modlitw o powołania. W obecnym czasie kryzysu powołań oprócz modlitw o nowe powołanie warto prosić także o gorliwość i autentyzm życia dla tych, którzy już rozeznali i realizują drogę swojego powołania.

 Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.