Facebook

Pierwsza Komunia Święta

W miesiącu maju według tradycji w parafiach odbywają się uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Nasze siostry również katechizują dzieci pierwszokomunijne i przygotowują je do tego ważnego wydarzenia.

Dzieci najczęściej przystępują do tego sakramentu w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Choć możliwe jest również przygotowanie dziecka w młodszym wieku. Taką możliwość stworzył papież Pius X  w dokumencie Quam singularis z 1910 roku, w którym ustalił wiek Pierwszej Komunii świętej na chwilę „gdy dziecko zaczyna rozumować”. Właściwie jest jedno kryterium – dziecko musi odróżniać chleb eucharystyczny od zwykłego chleba.  

Patronką dzieci pierwszokomunijnych jest bł. Imelda Lambertini (1321 – 1333), które miała wielkie pragnienie przyjmowania Najświętszego Sakramentu. Znamy wielu świętych, którzy już jako dzieci żywili wielkie pragnienia eucharystyczne. Sł. B. S. Leonia Nastał (Służebniczka) jako małe dziecko oczekiwała, aż mama po przyjęciu komunii św. złoży na jej ustach pocałunek. W ten sposób, jak wierzyła, Jezus przychodził również do jej małego serca. A tak opisuje ona swoją Pierwszą Komunię Świętą: „Wszystko piękne, podnoszące duszę do Boga, który na ołtarzu czekał na swe ziemskie dzieci. I nie pominął mnie Ukochany Jezus. Przyszedł do mojego serca i skupił całą moją duszę w sobie. Już przestały dla mnie płonąć świece na ołtarzu. Moją własną zgasił ktoś inny. Serce moje przylgnęło do Jezusa w miłości czystej, pokornej, wylanej całkowicie dla Boskiego Gościa.”

Dziś, gdy w mediach czytamy o pomysłach urządzania „świeckiej komunii”, rozważaniach na temat strojów, prezentów i pieniędzy wielu osobom umyka sens tej uroczystości.

Jest to najświętszy akt w najświętszym miejscu . Tak określał Komunię Świętą kardynał Joseph Ratzinger w książce „Bóg i świat”. „Komunia święta jest spotkaniem między dwiema osobami”. Chrystus wstępuje wówczas we mnie, a także i ja mogę wstąpić w Niego. „Człowiek, gdy przyjmuje Eucharystię, sam zostaje przyjęty. Dorasta do Chrystusa, staje się Mu podobny. I na tym polega właśnie sens Komunii Świętej”.