Facebook

Skupienie Sióstr Juniorystek

W Księdze Koheleta, w 1. rozdziale, możemy przeczytać iż Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Również dla sióstr juniorystek, zakończył się czas kolejnego roku formacyjnego, którego uwieńczeniem było czerwcowe skupienie połączone z Koncertem „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Zapewne, dla każdej z sióstr był to kolejny wyjątkowy moment łaski danej od Pana.

            Skupienie miało miejsce, w domu Sióstr Służebniczek w Rzeszowie, ul. Dębicka. Po przybyciu na miejsce, w dniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, siostry juniorystki, wraz z Siostrą Mistrzynią udały się na koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Była to jubileuszowa, bo już XX edycja koncertu. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, Park Sybiraków w Rzeszowie, wypełnił się dużą liczbą wiernych uwielbiających dobroć i Miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny dzień, to czas trwania przed Obliczem Pana w Najświętszym Sakramencie. Siostry umocnione uczestnictwem we Mszy Świętej, Sakramentem Pokuty i Pojednania, jak również słowem skierowanym do nich przez miejscowego Księdza Proboszcza, mogły na nowo odkryć piękno Liturgii. Tematem przewodnim kierowanego słowa, było hasło Programu Duszpasterskiego, poświęconemu Sakramentowi Eucharystii, w latach 2019- 2022, pod hasłem Eucharystia daje życie. Kapłan przypomniał, iż jest to Sakrament najbliższego, najpiękniejszego zjednoczenia z Panem Bogiem. Podczas trwania skupienia nie zabrakło również spotkania z Matką Prowincjalną, z Siostrą Mistrzynią oraz rekreacyjnych spotkań, w gronie sióstr juniorystek.

Przed nami czas wakacji, lecz nie oznacza to iż jest to moment nie stwarzający okazji dawania świadectwa o Bogu. Wręcz przeciwnie, niech nadchodzący czas odpoczynku obfituje w piękne spotkania, rozmowy, blask obecności Boga przy nas. Za dar kończącego się roku formacyjnego Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen.