Facebook

Wysławiajmy Maryję wierszem i piosenką

W Dniu Matki 26 maja w Ochronce Bł. E. Bojanowskiego w Sanoku, odbył się festiwal maryjny pt. Wysławiajmy Maryję wierszem i piosenką, przygotowany przez nauczycielki z grupy 4-latków.

Do festiwalu zgłosiło się 21 uczestników, którzy zaprezentowali wiesze i pieśni o tematyce maryjnej. Występy małych artystów oceniało jury w składzie – s. dyrektor Barbara Słowik i pani Monika Brewczak.

Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali zwycięzcami, otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Aby uczcić Maryję następnego dnia tj. 27 maja dzieci z grupy 4-latków wykonały inscenizację pt. Wysławiajmy Maryję, która w swojej treści zawierała wezwania z Litanii Loretańskiej oraz przesłanie dotyczące pokoju na świecie i na Ukrainie.

2 czerwca zaprosiłyśmy także na przedstawienie dzieci z Ochronki im. Dzieciątka Jezus z ul. Słowackiego w Sanoku.