Facebook

XXV Kapituła Generalna

W sobotę 9 lipca 2022 roku w Starej Wsi, w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek NMP NP, rozpocznie się XXV Kapituła Generalna. Hasło Kapituły to słowa Ojca Założyciela Edmunda Bojanowskiego „…przede wszystkim prostotę zalecam … a resztę Duch Święty nauczy was”.

Módlmy się, aby owocem XXV Kapituły Generalnej była odnowa każdej siostry i całego Zgromadzenia w duchu dziedzictwa Ojca Założyciela.