Facebook

Jubileusz

W Domu Generalnym w Starej Wsi, 7 sierpnia, w Uroczystość Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Siostry Służebniczki przeżywały Jubileusz 75, 60, 50 i 25-lecie życia zakonnego dziękując Bogu za dar powołania, do którego przygotowywały się przez ośmiodniowe rekolekcje. Były one prowadzone w języku angielskim przez o. Tomasza Nogaja SJ i w języku polskim przez o. Marka Inglota SJ. Po mszy św. Siostry Jubilatki obejrzały przedstawienie pt. „Scenariusz”, a następnie radowały się wspólnym spotkaniem przy stole.