Facebook

Matka Barbara

W sobotę, 13 sierpnia, w Domu Prowincjalnym w Przemyślu po uroczystej mszy św. celebrowanej przez ks. bpa Stanisława Jamrozka, odbyło się przekazanie urzędu Matki Prowincjalnej. Nowo wybraną Matką Prowincjalną Sióstr Służebniczek Prowincji Przemyskiej została s. Barbara Tancer. Niech dobry Bóg błogosławi Matce Barbarze w posługiwaniu.