Facebook

Doba Ekspiacyjna

29 września, w święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w naszym Zgromadzeniu uczestniczymy w Dobie Ekspiacyjnej. W naszej przemyskiej wspólnocie, to modlitewne 24-godzinne czuwanie, rozpoczęłyśmy od porannej mszy św., w intencji wynagradzającej za wszystkie grzechy i słabości osób Bogu poświęconych, kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. To również czas pogłębionej refleksji na własnym powołaniem i prośba o światło Ducha Świętego dla wszystkich poszukujących swojej życiowej drogi.

Słowa Pana Jezusa do św. s. Faustyny: „(…) Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat, z których ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego. . . Jakżesz zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są mieli świata – ani pokuty, ani zadośćuczynienia… Kiedy chciałam się wstawiać za nimi, nic nie mogłam znaleźć na ich usprawiedliwienie, a nie mogąc nic ani pomyśleć w danej chwili ku ich obronie, ból mi ścisnął serce moje i płakałam gorzko. Wtem spojrzał się łaskawie Pan i pocieszył mnie tymi słowy: – Nie płacz, jest jeszcze wielka liczba dusz, które Mnie kochają bardzo, ale Serce Moje pragnie być od wszystkich kochane, a że miłość Moja jest wielka, dlatego im grożę i karzę.” (Dz 1702, 1703)