Facebook

Jubileusz siostry Barbary

11 września 2022 r. podczas Mszy św. w  rodzinnej parafii Tryńcza, s. Barbara Łakota świętowała 40 lecie życia zakonnego w gronie najbliższej rodziny i wspólnoty parafialnej. Ks. proboszcz Roman Trzeciak w homilii ukazał piękno życia zakonnego oraz drogę życia s. Barbary na wielu placówkach, gdzie z uśmiechem na twarzy, ogromną miłością i poświęceniem pracowała i nadal pracuje wśród dzieci przedszkolnych. Wyraził też wdzięczność siostrom Służebniczkom za ofiarną posługę w parafii. Najmłodsze dzieci w imieniu parafii złożyły s. Barbarze piękne życzenia. Uroczystość zakonna to wspaniałe świadectwo, że można wytrwać na obranej drodze życia i być szczęśliwym, ale także świadectwo życia poruszające serca młodzieży naszej parafii.