Facebook

Pielgrzymowanie do Ojca Edmunda

W ostatnią sobotę, 24 września, Siostry Służebniczki wszystkich gałęzi świętowały w Luboniu zakończenie Roku Jubileuszowego 150. rocznicy śmierci naszego założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego. Uroczystości miały miejsce na placu im. bł Edmunda przy Sanktuarium Błogosławionego. Dziękczynienie rozpoczęło się programem słowno-muzycznym przygotowanym przez parafię Strzelce Wielkie, to miejsce chrztu bł. Ojca Edmunda. Centralnym punktem była Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego abpa Salvatore Pennacchio, współkoncelebransami było około 30 kapłanów, w tym wszyscy biskupi poznańscy. W dalszej kolejności był jeszcze poczęstunek przy domu Sióstr Służebniczek Wielkopolskich, występ dzieci z ochronki i szkoły im. bł. Edmunda, koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i wieczór uwielbienia w Sanktuarium bł. Edmunda.

Był to wyjątkowo piękny dzień, słoneczny i ciepły, tak jak ciepłe było nasze wspólne służebniczkowskie spotkanie. Bogu niech będą dzięki za dar bł. Edmunda Bojanowskiego!