Facebook

Jubileusz siostry Pulcherii

W domu Sióstr Służebniczek w Prałkowcach, w sobotę 8 października 2022 r. dziękowałyśmy wspólnie Panu Bogu i Matce Bożej Niepokalanej za 60 lat życia zakonnego siostry Marii Pulcherii Waś. Mszę świętą dziękczynną odprawił proboszcz parafii w Pikulicach, ks. Andrzej Wolanin. Ks. Krzysztof Bartochowski – proboszcz parafii w Prałkowcach sprawował mszę św. w intencjach wszystkich  sióstr obchodzących tym roku jubileusz 60- lecia życia zakonnego, natomiast ks. Adam Gąsior również z naszej michalickiej parafii w Prałkowcach modlił się za zmarłych rodziców i krewnych siostry Pulcherii.

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyła Matka Prowincjalna Barbara Tancer, siostry Asystentki Prowincjalne, siostry z innych domów i zaproszeni przyjaciele oraz wszystkie siostry z naszej prałkowieckiej wspólnoty. Po mszy św. w refektarzu sióstr wszyscy zgromadzeni składali s. Pulcherii życzenia, a na zakończenie uroczystego obiadu siostra jubilatka Pulcheria podziękowała Panu Bogu za dar życia i powołania.